Projekty restrukturyzacyjne

  • pogłębiona analiza kosztów,
  • ocena możliwości wydzielenia procesów na zewnątrz, jak i integracji procesów wewnątrz przedsiębiorstwa,
  • weryfikacja strategii (ewentualnie wypracowanie nowej strategii),
  • przygotowanie programów naprawczych,
  • aktywne uczestnictwo we wdrażaniu opracowanych rozwiązań restrukturyzacyjnych.
  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • New Connect - rynek aplikacji GPW
© Future Capital Sp. z o.o.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000236518, NIP 527-24-77-291, kapitał zakładowy 9.700 PLN (opłacony).
Projekt i wykonanie:  ER MULTIMEDIA